CS PL DE
piskari.cz - ikona - lezu s ohledem na skálu piskari.cz - ikona - nepletu si skálu s umělou stěnou (např. nelezu toprope) piskari.cz - ikona - nepoužívám UFO piskari.cz - ikona - nepoužívám magnézium

zapomenuté heslo

 

Broumovské stěny — lezení v Broumovských stěnách

Vrtule - Dlouhodobá Zhruba 20 km dlouhý divoký hřeben rozervaný kaňony a špatně průstupnými roklemi ukrývá nepřeberné množství věží a věžiček, z nichž některé výškou svých údolních stěn předčí leckteré adršpašské. Výraznou přidanou hodnotou lezení v těchto stěnách je klid. Turistů málo, až na některá místa, a lezců ještě míň. Charakter pískovcových věží je podobný jako v Ádru, rajbasy a spáry. Písek má hrubší zrno, spíše tvrdší, ale najít lámavé a osolené směry k vrcholu zas není takový problém. Stěžejním přívlastkem pro "Broumovky" je lišejník a mech. Neplatí samozřejmě pro často lezené cesty, kterých vzhledem k celkovému množství cest, je poskrovnu. Obecně lze říct, že se tu moc neleze. Ten, kdo pochopí proč, se možná právě proto příště vrátí. Mají své kouzlo a pohledy z vrcholů nenabízí zadarmo.

Lezecky nejfrekventovanější jsou zhruba tři lokality. Třešňová rokle, Zaječí rokle a Kovářova rokle (její severní část). V posledních letech zde přibývají směry v kyzových stěnách, krutých rajbasech a i v povinných spárách. Na své si přijde každý. Bohužel, nynější průvodce je již notně zastaralý, nicméně základní orientaci poskytne. Zbytek už člověk musí odchytit z vrcholových knížek, z povídání znalých a nebo si to prubne od oka. Časem by se nějaký průvodce měl objevit. Vězte, že i zde platí pravidla pískovcového lezení. Ochranáři navíc podmínili pohyb lezoucího lidu časovým omezením. Některá jejich zeměpisná vymezení jsou však mimo obraz v kontextu vydaného horolezeckého průvodce. Kontroly se dějí. Martinská stěna - Hadovka

V nepříjemných vedrech si vertikální pobyt můžete zpříjemnit průzkumem temných útrob Třešňové rokle. Dolní polovinou se táhne jeskyně jménem Macarát. V případě dostatku vody plazení chladnou vodou zajištěno. Na jejím konci je celkem prostorná místnost s umístěnou podvrcholovou knížkou, tedy aspoň tam bývala. Vstup je zakreslen v průvodci a při troše dobré vůle ho jistě najde každý.

Pro Broumovky taktéž platí, že vylézt III, IV, V může být v některých případech pěkný kotel a to nemusí jít ani o zarostlou, mechovatou, solivou cestu či spáru. Člověk aspoň pochopí, že ne každýho baví malování čísel a že o nich to není. Zkrátka jako všude jinde by mělo platit, že klasifikace je pouze orientační a je jen jednou z informací o cestě, která může mít vypovídající hodnotu. U novějších cest až na případné výjímky je již ale klasifikace adekvátnější a na místě je důležité upozornění - hvězdičkové cesty se rozhodně vyplatí! Nezřídka může samotný výstup začít již na turistické stezce, z které je nutné se prodrat skrz polomy a břízky, pastmi mezi kameny, zakrytými borůvčím a dalšími nástrahami k vytčené věži. Odměnou může být pocit samoty uprostřed rozervaných skal, kdy občas zaslecheneme snad jen nějakého vzdychajícího turistu.

Třešňová rokle, Zaječí rokle a Kovářova rokle

Obvod Kdy se může lézt
Hvězdalezení s omezením
Slavenské skálylezení s omezením
V horáchlezení s omezením
Velká plošina stěnlezení s omezením

mapa vyhrazení horolezecké oblasti - Broumovské stěny mapa vyhrazení horolezecké oblasti - Polické stěny
vyhrazení horolezeckého terénu Broumovských a Polických stěn

Skalní divadlo - Čůrky

Pro Kovářovu rokli a oblast Hvězdy je nejlepším východiskem Hlavňov, buď dole ve vsi, nebo nahoře na Hvězdě. Turistická chata Hvězda stojí určitě za navštívení. Dole v Hlavňově se lze vykoupat v místním lehce špinavém rybníku, ale u občerstvení na břehu se otužilci mohou osprchovat.

Pro Třešňovou a Zaječí rokli je primárním východiskem celkem nedávno zbudované pěkné parkoviště na konci vsi Slavný, i s ohništěm a hospodou nedaleko.

Stejně tak i pro Božanovský špičák je asi nejlepším východiskem Slavný. Z machovské strany je to dost do kopce. Pro zadní oblasti "V Horách" je asi lepším východiskem Machov.

Za turistikouSkalní záchranná služba Broumovsko

Skalní záchranná služba Broumovsko

Skalní záchranná služba Broumovsko Ve skalách na několika místech jsou postaveny dřevěné budky první pomoci s nosítky a lékarničkou (gelaspon, izolepa, resuscitační rouška, jodisol–pero, sterilní obvaz, rukavice, trojcípý šátek, obinadlo, obinadlo hydrofilní 2ks, izolační alufolie, náplasti).

Kde najdeš budky první pomoci

 • Ostaš (horní labyrint) — na modré turistické značce vlevo od Klíče (u vchodu do bludiště)
 • Ostaš (dolní labyrint) — když se jde od Barrandovské vyhlídky po okraji tak nad Prokletou jsou dřevěné schody dolů, po schodech dolů a vpravo pod převislou skálou
 • Bišík — po turistické cestě na vyhlídku (hrad) je po levé straně věž Šikmá, budka je vlevo od cesty za ní
 • Teplice — u Sokolíka na chatce (turistická cesta pod Chrámovými stěnami)
 • Teplice — pod Ledním medvědem, vpravo od okružní modré turistické cesty ve směru prohlídky
 • Adršpach — pod Uhlířskou na zelené turistické značce na rozcestí před Skalní kaplí
 • Adršpach — na turistickém okruhu asi v polovině vzdálenosti mezi Myší dírou a Krakonošovým piánem, vpravo ve směru prohlídky
 • Adršpach — v Himaláji (přesněji bude doplněno)
 • Křižový vrchpod Květnovou
 • Křižový vrch — vpravo před výstupem na schody Křížové cesty na vyhlídku

Jak bychom měli postupovat v případě, kdy k nehodě nebo podcenění vlastních schopností ve skalách dojde? Co dělat, abychom minimalizovali čas, kdy se nám dostane pomoci?

V případě úrazu je třeba poskytnout předlékařskou první pomoc, která je v našich možnostech, a přivolat pomoc (tísňové linky 150, 155, 158 nebo 112). Dispečeři Zdravotnické záchranné služby nebo Hasičského záchranného sboru mohou poradit, jak si dále počínat. V případě špatného signálu, což může ve skalních oblastech nastat, je nutné snažit se vystoupit o několik výškových metrů. Důležité je srozumitelně! nahlásit místo a pokud je nám znám, tak i mechanismus úrazu (to může být především u pádů důležitá informace pro zajištění vrtulníku k sekundárnímu transportu přímo do nemocnice v Hradci Králové, případně do nemocnice v Liberci).

Pro představu uvádíme, jaký je postup u složek Integrovaného záchranného systému při nahlášení nehody:

Skalní záchranná služba Broumovsko - transport Zdravotnická záchranná služba po převzetí hlášení požádá v případě, že je potřeba tzv. technická pomoc (vyproštění z nepřístupných míst, transport a podobně) o spolupráci operační středisko HZS v Hradci Králové. To vyšle výjezdovou skupinu z Broumova a z Velkého Poříčí kde je k dispozici „lezecký speciál“ (automobil vybavený technikou a materiálem pro záchranu z výšek a hloubek) se speciálně vycvičenou posádkou. Dále pak operační důstojník HZS vyšle hromadnou SMS všem členům SZS kde je uvedeno o jakou pomoc se jedná a místo srazu, případně podle závažnosti nehody zajistí vrtulník Letecké záchranné služby. V případě, že je o pomoc požádaná přímo SZS, mohou tuto SMS vyslat velitelé skupin SZS, a vše oznámí operačnímu důstojníkovi HZS a ten zajistí ostatní. Mezi zdravotnickou záchrannou službou, hasiči a SZS existuje velmi dobrá spolupráce, řada hasičů je zároveň členy SZS. Hasiči spolu se SZS garantují perfektní vybavení pro záchranu z výšek, pomáhají zdravotnické záchranné službě s transportem zdravotnických prostředků na místo nehody a zajišťují transport zraněného k dopravním prostředkům (sanita, vrtulník). Pro východisko k pomoci v nepřístupném terénu jsou dohodnuta tzv. kontaktní místa (místo, kam lze dojet sanitou) a místa vhodná pro přistání vrtulníku LZS.

Z uvedených skutečností vyplývá, že svépomoc při poskytnutí první pomoci je nezbytná pro přežití i v Teplicko-Adršpašských skalách a Broumovských stěnách. Profesionální pomoc lze očekávat cca do 20 minut, pokud je místo nehody poblíž komunikace kam se dá dojet autem. Dále pak záleží na odlehlosti od těchto komunikací. O víkendech (v letních měsících), kdy drží SZS službu v Adršpachu, případně pokud je někdo ze členů SZS z oblasti, je doba závislá na vzdálenosti v terénu od vstupu do skal. Toto ovšem platí jen pro Adršpach, pro ostatní skalní oblasti potom spíš náhodně.

Jak můžeme předejít potřebě zásahu Skalní záchranné služby? Na co dbát nebo čeho se naopak vyvarovat?

 • mít základní znalost orientace v terénu a v mapě a mít u sebe mapu oblasti, nejlépe v měřítku 1:25 000
 • pohybovat se pouze po značených turistických stezkách, v případě ztráty orientace se vrátit zpět ke značce, kterou jsme viděli naposledy a od ní se snažit najít další pokračování
 • v případě pohybu ve skupině je velice vhodné zajistit, aby se všichni členové skupiny počkali na každém rozcestí a nemohlo tak dojít k jejímu nechtěnému rozdělení
 • používat pevnou obuv, počítat s možností změny počasí
 • odhadnout časovou náročnost trasy v závislosti na terénu a vzdálenosti
 • vést v patrnosti, že v hlubokých roklích často nefungují mobilní telefony ani méně citlivé přístroje GPS a i ty opravdu kvalitní vykazují značné nepřesnosti
 • nepodceňovat vlastní fyzickou zdatnost. Především v zimních měsících, v případě vyšší sněhové pokrývky, jsou méně frekventované turistické trasy fyzicky velice náročné


POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Ycek ywočáwkar | Cesta ke slunci | Dvojspára | Sociálka | Koutová spára | Markovinky | Přeskok | Přeskok | Ze soutěsky | Hupky dupky | Derniéra | Vpičilajf | Lentigo | Výlety do snů | Klouzavý žlab | Direttissima | Direttissima | Řecká | Řecká | Králičí | Beznarkózy | Travers | Beata Šla Do Světa | Jihozápadní stěna | Er v kroužku | Raport | Stará cesta | Pod slaněním | Stará cesta | Správné řešení  ... další komentáře

POSLEDNÍ FOTKY

Rozporová 7.9.2022 | 493x
BÍĎA

Modrá spára 5.9.2022 | 711x
EMBER

Magické oko 17.8.2022 | 977x
miso

Na vážkách 12.8.2022 | 902x
miso

Jarní 11.7.2022 | 1377x
HanaOntpiskari.cz

Portál vznikl pro lidi, kteří se nejen chtějí informovat o specifickém pískovcovém lezení v Polické pánvi, ale i pro ty, kdo se na relevantních informacích o cestách a lokalitách chtějí podílet. Další informace o nás.

info@piskari.cz

copyright©2022 PISKARI.CZ

PARTNEŘIPark Narodowy Gór Stolowych Skalní záchranná služba Broumovsko Horolezecká Abeceda, nová učebnice metodiky Policko.cz - portál, kde mimo jiné naleznete informace a tipy, které vám pomohou naplánovat si jednodenní výlet nebo delší pobyt na Policku. http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/ - Pár fotografií (nejen) z českých luhů a hájů Turistické,horolezecké průvodce,horolezecká literatura - NAKLADATELSTVÍ JUKO TOPlist Daňové poradenství, účetnictví, mzdy Sport v Polici nad Metují (víceúčelové sportoviště, běh, kolo, turistika, plavání)


Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.