CS PL DE
piskari.cz - ikona - lezu s ohledem na skálu piskari.cz - ikona - nepletu si skálu s umělou stěnou (např. nelezu toprope) piskari.cz - ikona - nepoužívám UFO piskari.cz - ikona - nepoužívám magnézium

zapomenuté heslo

 
30.3.2015

Problematika lezení na Broumovsku


Schůzka v sídle Agentury ochrany přírody a krajiny (Praha—Chodov), dne 16.09.2014

Přítomni: RNDr. František Pelc, Ing. Hana Heinzelová, Ing. Luboš Němeček, Ing. Karel Nováček, Ing. Petr John

Předmět schůzky: objasnění důvodů vyvěšení protestního transparentu horolezci ve Vlčí rokli dne 11.7.2014

Diskuze se týkala těchto témat:

Závěr: Hlavním přínosem je vize nastavení korektní oboustranné komunikace.


Během zimy jsme s Karlem domluvili další schůzku s CHKO, kde jsme měli probrat nový připravovaný plán péče spolu s dalšími tématy, již konkrétněji. Sešli jsme se 19.02.2015 na Správě CHKO v Polici nad Metují. Zápis od p. Luboše Němečka:

V návaznosti na jednání pana Johna a Nováčka s ředitelem AOPK ČR RNDr. Františkem Pelcem došlo ke schůzce zástupců horolezecké veřejnosti s pracovníky AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko.

Účastníci: Karel Nováček, Petr John, Tomáš Racek, Jiří Škop, Luboš Němeček, Hana Heinzelová

Probíraná témata: příprava plánu péče o NPR ATS a NPR BS, změny zákona 114/1992 Sb. ve vztahu k povolování horolezecké činnosti.

  1. Probrali jsme všechny kapitoly plánů péče, kde jsou zmiňovány dopady  horolezecké činnosti na předměty ochrany (v rozborové části) i kde jsou navrhována opatření, která se dotýkají horolezecké činnosti (návrhová část PP).

    Jednotlivé připomínky a dotazy zúčastněných byly vysvětleny a probrány (např. návrh nerozšiřovat lezecké terény na územích NPR).

    Zástupci Správy CHKO vysvětlili, co je předmětem ochrany evropsky významné lokality Adršpašsko-teplické skály (keříčková - štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, vysokostébelné nivy, horské smrčiny, a dále mechorosty, řasy a reliktní bory; klidové zóny) a Ptačí oblasti Broumovsko (sokol, výr).

  2. Nástroje k vyhrazení lezeckých terénů v NPR (výjimka, souhlas s vyhrazením, opatření obecné povahy). Pracovníci Správy připomněli, že lezecká činnost je v NPR zakázána zákonem a všechny povolovací akty definují území, termín a podmínky, za kterých tento zákaz neplatí. Dále bylo probíráno odstupňování ochrany (NPR, I. zóna CHKO, PR, III. zóna) v souvislosti s omezování začátku lezecké senóny (květen x červenec, bez omezení v PR Křížová cesta - s výjimkou Zdoňovského oblouku a v PR Ostaš) a záměrem stavby ferraty v Dolním Adršpachu u hotelu Skalní město.

Dále se diskutovalo o boulderingu, o možnosti vyhradit nové terény v oblasti Janovické Záboře, o nových inventarizačních průzkumech (geomorfologie, řasy a mechorosty), které má Správa k dispozici. Pan Racek informoval o přípravě nových horoprůvodců.

V souvislosti s přípravou plánu péče o NPR ATS, NPR BS, NPP PS horolezci připomněli svůj zájem na lezení v dlouhodobě uzavřených oblastech. Jako příklad byly uvedeny obvody Velká Kupa (zejména okolí turistické stezky), Janovické skály (přístupné po lesnické odvozní cestě). Lezci by uvítali i více termínů, které by umožňovaly lezení např. od 1.4. nebo otevření dlouhodobě uzavřených terénů pro lezení např. od 1.8., kdy považují rušení hnízdících ptáků za  nepravděpodobné. Lezci deklarovali ochotu spolupracovat při ochraně území (vyhledávání hnízd, asanaci eroze, operativní uzavírání jednotlivých věží). Bylo diskutováno, které organizace zastupují lezeckou veřejnost a s kým Správa komunikuje (např. ČHS a  OS Pro sport a život v přírodě). Byly kritizovány podmínky vyhrazení, které se vztahují jen na členy ČHS. Zástupci horolezců vyzývali Správu k operativnější reakci na aktuální stav hnízdišť. Správa objasnila legislativní rámec použitelných nástrojů.

Správa informovala o chystané  schůzce zástupců pískovcových oblastí v CHKO v rámci AOPK ČR. Současně byla podána informace o důsledcích změny režimu povolování horolezecké činnosti v NPR (opatření obecné povahy).


Pár poznámek z terénu

Na podzim 2014 mělo dojít k vytloukání nových cest ve Zdoňovském oblouku, kde je lezení zakázáno celoročně. Dle posledního zjištění k vytloukání dosud nedošlo. Apeloval jsem na CHKO, zda by přeci jen nebylo možné najít jiné řešení (na druhou stranu musím říct, že takovýto akt, tedy vytlučení nových cest v zakázané zóně, není nepochopitelný). Upozornil jsem CHKO na problematičnost vytloukání lepených kruhů. Věc snad ještě podlehne nějaké komunikaci, minimálně aby došlo k dohlédnutí na to, že eventuální vytlučení bude vykonáno citlivě.

V zimě OVK konečně podalo papírový podklad pro zpětné nastavení hranice povolené zóny v severovýchodní oblasti Křížového vrchu, která byla před (již) pár lety omylem, díky neznalosti lokality tehdy přítomných u mapování v terénu, posunuta (pro lezce negativně). Logická hranice zapovězené oblasti Zdoňovského oblouku měla řadu let dva body — Maják a Cima Grande, nyní je východní hranicí již úroveň Olympu.

Ve spolupráci s CHKO by mělo dojít na jaře k naplánování protierozních opatření ve skalách.

Zhruba vše.
Jony, 30.3.2015POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

Maminčina cesta | Jateční spára | Pod slaněním | Začátečnická kariéra | Makovec | Anglická | Karanténa | Oslovská | Dědkova břitva | Šťastné manželství | Hugova | Neťák | Přes náprstek | Jarní vánek | Kyzová | Den blbec | Labutí píseň | Kousanec | Spárring partner | Šímova | Lomenice | Travers | Otcovská | Spirálová | Ukřižování | Muší cesta - Medardovo narovnání | Delší chvilka | Vztahy v troskách | Cesta strachu (beze strachu) | Udrž tempo  ... další komentáře

POSLEDNÍ FOTKY

Kup si boty 30.5.2020 | 366x
Jony

Východní 29.5.2020 | 443x
wallda

Tak, tak 29.5.2020 | 426x
wallda

Koks a kurvy 25.5.2020 | 571x
Jony

Kousanec 13.5.2020 | 760x
sokolpiskari.cz

Portál vznikl pro lidi, kteří se nejen chtějí informovat o specifickém pískovcovém lezení v Polické pánvi, ale i pro ty, kdo se na relevantních informacích o cestách a lokalitách chtějí podílet. Další informace o nás.

info@piskari.cz

copyright©2020 PISKARI.CZ

PARTNEŘIPark Narodowy Gór Stolowych Skalní záchranná služba Broumovsko Libor Jenka - galerie leteckých snímků (SHORA.CZ) Horolezecká Abeceda, nová učebnice metodiky Policko.cz - portál, kde mimo jiné naleznete informace a tipy, které vám pomohou naplánovat si jednodenní výlet nebo delší pobyt na Policku. http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/ - Pár fotografií (nejen) z českých luhů a hájů Turistické,horolezecké průvodce,horolezecká literatura - NAKLADATELSTVÍ JUKO Montana TOPlist Daňové poradenství, účetnictví, mzdy Sport v Polici nad Metují (víceúčelové sportoviště, běh, kolo, turistika, plavání)


Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu (registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03472)
„Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v Polické pánvi a Górach Stolowych“.